Végelszámolás

A fizetőképes társaság ügyvezetője és tulajdonosa(i) úgy határozna, hogy a tulajdonukban lévő társaságot a hitelezők kifizetésével jogutód nélkül megszüntetik. Az irodánk segítséget tud nyújtani a végelszámolás ügyintézésében, hitelezők kifizetésében, könyvelésében.

A végelszámoló legfontosabb feladatai a végelszámolás során:

  • a cég vagyoni helyzetét felméri,
  • követeléseit behajtja,
  • tartozásait kiegyenlíti,
  • jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti,
  • vagyoni eszközeit szükség esetén értékesíti,
  • a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a cég tagjai (részvényesei) között pénzben vagy természetben felosztja és a cég működését megszünteti.

Tevékenységének négy fontos korlátja van:

  1. a legfőbb szerv előírhatja, hogy egyes vagyontárgyakat csak nyilvános pályázat vagy árverés útján lehet értékesíteni,
  2. a legfőbb szerv dönthet a tevékenység ideiglenes vagy korlátozott folytatásáról,
  3. évente el kell készítenie a beszámolót ill. az adóbevallásokat,
  4. évente tájékoztatót készít a legfőbb szerv és a cégbíróság részére.

Mindazonáltal a végelszámolást 3 éven belül be kell fejezni. Ellenkező esetben ugyanis átalakul az eljárás kényszer-végelszámolássá.